Jak pracuji

Při terapeutickém sezení vstupuji s klientem do jeho světa jako průvodce na jeho cestě k plnému a smysluplnému prožívání života. Můj přístup je co nejvíce oproštěný od uzavírajících konceptů jako např. oidipův komplex a od diagnostických nálepek a kategorií, ačkoli s obtížemi, na něž ukazují, pochopitelně s klienty pracuji. Za důležité považuji porozumění, odkud tyto potíže pramení a jaký mají význam v širším kontextu života. Každý jsme jedinečný a tak i cesta k sebepřijetí, sebelásce a nalezení duševní rovnováhy každého z nás, je jiná. Proto je ve středu zájmu terapie klient s jeho vnímáním světa a cílem terapie je naplnění možností a rozvoj kvalit, které rozpozná jako důležité. Toto mi umožňuje zakotvení ve fenomenologickém pohledu na svět a výcvik v deseinsanalytické terapii. Pro zacílený posun v některých oblastech a při krátkodobých terapiích můžeme využít techniky NLP (neurolingvistického programování). Za důležitou oblast lidského života považuji spiritualitu. Zabývám se jí i ve zcela nenáboženské podobě, jako je rozvíjení bdělé pozornosti, hledání smyslu a mapování víry o světě, druhých a nás samých. Současně nevylučuji žádnou sféru prožívání jako patologickou a rád pracuji i s transpersonálními obsahy a lidmi s origináními světonázory.

Sdílejte s námi