Co nabízím

Dospělým a dospívajícím klientům, kromě dlouhodobé hlubinné terapie, nabízím podle jejich potřeby i středně dlouhou spolupráci (10-20 sezení), ale i krátkodobé intervence v délce několika sezení. V případě těžké životní situace, či krize, se můžeme zaměřit na zmírnění nejpalčivějších potíží a pak se případně vydat hlouběji.

 

Nabízím taktéž lesní terapii, jejíž základy stojí na japonské metodě tzv. lesní koupele (Šinrin-joku), o níž se více můžete dozvědět zde. Náplň společně stráveného času upravuji na míru Vám i roční době a mám v ní roli aktivního průvodce. Kromě prožitku léčivého prostoru lesa se budeme věnovat i tématům, která se vynoří.

Jak pracuji

Při terapeutickém sezení vstupuji s klientem do jeho světa jako průvodce na jeho cestě k plnému a smysluplnému prožívání života. Můj přístup je co nejvíce oproštěný od uzavírajících konceptů jako např. oidipův komplex a od diagnostických kategorií, ačkoli s potížemi, na které ukazují, pracuji. Nezaměřuji se však pouze na symptomy, protože za důležité považuji porozumění významu těchto potíží v kontextu celého života. Každý jsme jedinečný a tak i cesta k sebepoznání, sebepřijetí a nalezení duševní rovnováhy každého z nás, je jiná. Proto je ve středu zájmu terapie klient s jeho vnímáním světa a cílem terapie je naplnění možností a rozvoj kvalit, které rozpozná jako důležité. Toto mi umožňuje zakotvení ve fenomenologickém pohledu na svět a výcvik v deseinsanalytické terapii. Pro zacílený posun v některých oblastech a při krátkodobých terapiích můžeme využít techniky NLP (neurolingvistického programování). Za důležitou oblast lidského života považuji spiritualitu. Zabývám se jí i ve zcela nenáboženské podobě, jako je rozvíjení bdělé pozornosti, hledání smyslu života a mapování víry o světě, druhých a nás samých. Současně nevylučuji žádnou sféru prožívání jako patologickou a rád pracuji i s transpersonálními obsahy a lidmi s origináními světonázory.

Sdílejte s námi