Cena

Cena za psychoterapeutické sezení v délce 50 min je 800 Kč, na první sezení dle potřeby a možností vyhrazuji až 90 min pro lepší

zmapování zakázky.

Cena za lesní terapii je dle individuální dohody, podle místa setkání (preferuji Krčský les) a je třeba si na ni vyhradit alespoň 2-3h.

Sdílejte s námi